Privacyreglement

Hier leg ik je graag uit welke persoonsgegevens ik verzamel, gebruik en met welk doel.

Yondering van Erna Reiken geeft training, advies en coaching om succesvol en met plezier in organisaties te groeien, ontwikkelen en innoveren. Via deze website stel ik informatie beschikbaar over creatief en innovatief denken en doen. Daarbij verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werk ik daarbij samen met andere bedrijven.

Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • Duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • Wanneer ik jouw gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met me wil opnemen, dan mag dat natuurlijk altijd.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van deze website, gratis downloads en diensten laat je bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik verwerk onderstaande gegevens, afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op deze websites gebruikt.

 • NAW-gegevens
 • Naam organisatie
 • E-mailadres
 • Informatie die je zelf invult in een open veld / contactformulier
 • Telefoonnummer

Doeleinden

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jou de door jou opgevraagde gratis download te sturen.
 • Om je inschrijving voor mijn nieuwsbrief te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • Om met jou te communiceren over jouw aanvraag voor een focusgesprek of interesse in coaching of training.
 • Om jouw vragen te beantwoorden, per e-mail of telefonisch.
 • Om mijn website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Ik geef de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor het verzenden van nieuwsbrieven.

Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik ervoor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij mij opvraagt. In dat geval ben ik wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en je wachtwoord te wijzingen. Onderaan de nieuwsbrief heb je de mogelijk om je af te melden voor mailings. Daarbij heb je de keuze om je volledig af te melden voor alle mailings of voor geselecteerde lijsten.

Inwerkingtreding: deze privacyverklaring is in werking getreden op 21 september 2018.

ERNA REIKEN
0624 978 220

erna@yondering.nl
Postadres:
Polderdijk 4
6914 KJ HERWEN


Regelmatig door Yondering geïnspireerd worden in creatief en innovatief denken? Vul hier je naam en e-mailadres in.

Naam:

E-mail:

© Yondering | disclaimer | privacy reglement | KvK 60155981 | vormgeving © Ontwerpstation